Motieven

Bronnen

Motieven

Wat zijn motieven?

Opdracht

Bekijk de websites hieronder en beantwoord de vragen in je werkboekje

Conclusie

Werboekje